Máte-li zájem o informace, co se děje na ulici Studentská v Prostějově, pak vás tu srdečně vítáme.

--------------------------------

Listopad 2022
3.11.2022 - na webových stránkách statutárního města Prostějova zveřejněn článek Řešení pietní úpravy starého židovského hřbitova.

11.11.2022 - na webových stránkách Rozvíjíme Prostějov zveřejněn obrázek návrhu nové úpravy.

--------------------------------

Listopad 2021 - 2.11.2021 proběhlo pietní setkání u repliky náhrobku rabína Horowitze na Studentské ulici.

 Přepis projevu primátora města Mgr. Františka Jury (za ANO):

„V rozpočtu na příští rok je zařazena částka na projekt, který by měl řešit tedy pietní úpravu židovského hřbitova. Já jsme přesvědčen, že za 14 dní zasedá zastupitelstvo, tedy nejvyšší orgán našeho města, a bude schvalovat rozpočet. A my tedy budeme moci opravdu znovu pokročit k tomu, abysme deklarovali to, co jsme podepsali v memorandu a postupně tedy došli k cíli.“

Přepis projevu rabína Louise Kestenbauma z USA:

„Je to již 2 roky, co byla podepsána dohoda s městem. Je už na čase něco dělat. Slyšeli jsme slova pana primátora, že byly přiděleny peníze na tento projekt a že za 2 týdny bude záměr schvalovat ještě zastupitelstvo. Těším se, že by projekt hřbitova mohl být dokončen nejpozději koncem roku 2023. Čas na to je. Já jsem připraven naplnit svůj slib, že budu financovat renovaci hřbitovního pozemku.“

zdroj: http://www.zzip.cz/?loadsec=pik&loadfile=1181        čas: 4 min 35s – 7 min 24s

Stanovisko petičního výboru je: Jen Vy – voliči, v roce 2022 rozhodnete ! Obecní volby 2022 nebudou rozhodovat o zákonech a vládě v ČR, ale o tom, co budeme mít v Prostějově !  Koalice ANO, Pévéčko, ODS a ČSSD vědomě a cíleně zasela další semínko, ze kterého těsně po volbách vyroste ...      

Chcete to? Vše je ve Vašich rukách, koho si zvolíte. Takže volby v žádném případě nepodceňujte!!!! Je jasné, že do voleb si bude dnešní koalice jen připravovat půdu pro to, co vybuduje rychle a těsně po nich. Pokud ovšem Vy, jako voliči, něco nezměníte! Vše budete mít opravdu jen a jen ve svých rukách!

Je zbytečné nadávat, protestovat, nutné je v roce 2022 správně volit!

--------------------------------

Říjen 2021 – díky covidu pracovní skupina (viz níže) k řešení parku ve Studentské ulici kromě úvodního zasedání dosud ani jednou nejednala. Proto je povzbudivé, že člen našeho výboru – učitel reálného gymnázia František Švec, se stal zastupitelem města po Haně Naiclerové, zvolené do Parlamentu ČR.  Budeme snad mít víc informací o plánovaném dění okolo parku na ulici Studentská a rozhodně Vás budeme včas informovat obvyklými cestami.

--------------------------------

10.2.2020 - Komentář ke článku v Prostějovských radničních listech ze dne 30.1.2020 strana 11 "Kulturní památka - jak naložit s jejím potenciálem"

K opravdu velkému zamyšlení je publikování čelní představitelky spolku Hanácký Jeruzalém paní Jany Gáborové v Prostějovských radničních listech. Tato zaměstnankyně magistrátu evidentně neumí oddělit svou pracovní a zájmovou činnost. Články, které jako zaměstnanec úřadu připravuje o bývalém židovském hřbitově v ulici Studentská a podepisuje „-jg-“, evidentně vycházejí spíše z její funkce členky rady spolku Hanácký Jeruzalém, než z povinností městského úředníka objektivně informovat veřejnost. A o jeho předpokládatelné nestrannosti ani nemluvíme. Viz výše uvedený článek plný polopravd a pouhých domněnek navozující navíc pocit, že je již rozhodnuto o úpravách parku dle posledního návrhu židovských organizací. Není. Opravdu zatím není o ničem rozhodnuto. A pokud by bylo, určitě by jste to od nás již věděli. Prostě takový článek patří na spolkové stránky Hanáckého Jeruzaléma, ne do listů obecního zastupitelstva. A pokud se v nich objeví v takové formě, jako tento - to klidně může, ale pak by měl být podepsán "Jana Gáborová, Hanácký Jeruzalém", ne pouze "-jg-".

Článek doporučujeme k přečtení. Začíná větou "Od roku 2016 je město bohatší o jednu kulturní památku." Snad jen malé připomenutí, že rozhodnutí o prohlášení tohoto prostoru za kulturní památku magistrát města nejen neinicioval, ale naopak se mu bránil a rozporoval jej. Neúspěšně. Dle článku mají být obyvatelé hrdí právě na toto na zaniklé pohřebiště. Naivně se ptáme - proč zrovna na toto? Jsou jiná zaniklá pohřebiště v našem městě méněcenná?

Dozvíte se také, že asi, bohužel, budeme mít zase pravdu - cituji z článku popis "nově navržených" úprav parku: "Celé pietní místo bude vymezeno živým plotem a veřejnost bude vstupovat z ulice Lidická, kde by měl být i informační pavilon." Takže žádná změna oproti roku 2016. Zrušit parkoviště, celý prostor oplotit, průchod neumožnit. Marně hledáme všude uváděný kompromis a nóvum těchto návrhů.

Na závěr poděkování všem, kteří se na nás obracíte. Je to pro nás velké povzbuzení, za které Vám všem děkujeme.

6.2.2020 - na webových stránkách města Prostějova je zveřejněno složení pracovní skupiny - pro zobrazení článku klikněte zde.
Naším zástupcem v pracovní skupině bude učitel z RG a ZŠ města Prostějova Mgr. František Švec.

4.2.2020 - se konalo 14. zasedání Zastupitelstva města Prostějova.

Člen petičního výboru Petr Májek v rámci vystoupení hostů ve vymezených 2 minutách uvedl na zastupitelstvu naše návrhy (záznam z jednání zastupitelstva je dostupný zde, jeho vystoupení začíná v čase 0:15:25).

V programu jednání zastupitelstva byl dále pro Studentskou ulici důležitý bod "21. Ustanovení pracovní skupiny pro úpravu prostoru bývalého židovského hřbitova".
Zastupitelé vytvořili námi navrženou pracovní skupinu ve složení navrženém panem primátorem Mgr. Františkem Jurou. V záznamu jednání zastupitelstva (je zde) projednávání bodu 21. začíná v čase 7:11:45.

28.1.2020 - oslovení mailem všech zastupitelů pro získání podpory pro naše 2 návrhy (zbudování pomníku a vytvoření pracovní skupiny)

27.1.2020 - v Mezinárodní den památky obětí holocaustu byl odevzdán návrh na úpravu prostoru parku před RG a ZŠ města Prostějova - bývalého židovského hřbitova, který navrhuje zbudovat pomník obětem holocaustu z řad občanů města Prostějova. Do architektonického ztvárnění celého díla či jeho blízkého okolí navrhujeme zakomponovat i prvky odkazující na historii této lokality. Celý návrh je možno stáhnout zde.

V průvodním listu k návrhu je i připomenut náš podnět k ustanovení pracovní skupiny, kterou by tvořili zástupci města, organizací usilujících o úpravu území dnešní kulturní památky a zástupci petičního výboru. Celý průvodní dopis je možno stáhnout zde.

leden 2020 - příprava podání návrhu avizovaného na schůzce s vedením města Prostějova 26.11.2019 (informace o schůzce jsou níže).

--------------------------------

Vážení spoluobčané,


konečně se podařilo s vedením města dohodnout znění společného prohlášení z naší schůzky konané v úterý 26.11.2019. Pan primátor i jeho náměstci v tomto předvánočním období mají opravdu hodně akcí a povinností, takže jsme rádi, že se to relativně rychle povedlo.  I když se některým z Vás zdálo, že je to "podivně dlouho", věřte tomu, že město má i jiné záležitosti než jen lokalitu Studentské ulice. I když rozumíme, že právě tato je pro Vás  prioritní, vedení města chápeme a rozumíme jejich zaneprázdnění.

Ke společnému prohlášení jen malá doplnění pro Vaše uklidnění :

1) petiční výbor StudentskáPV.cz  a občané podepsaní pod jeho peticí stále nesouhlasí s takovým řešením podoby pietního místa, které by kompletně oplotilo stávající park a parkoviště na ulici Studentská a celou tuto lokality by zneprůchodnilo.

2) vedení města jsme předběžně informovali, že hodláme předložit orgánům města svůj vlastní návrh řešení této lokality – vybudování pomníku obětem holocaustu z řad prostějovského občanstva se zakomponováním historie dané lokality. Z diskusí s mnoha z Vás víme, že tento návrh jako možný kompromis podporujete.

--------------------------------

Připomínka židovského hřbitova: Hledáme shodu

(Společná tisková zpráva ze schůzky vedení města Prostějova a zástupců petičního výboru)

Statutární město Prostějov usiluje o takové řešení prostoru ve Studentské ulici, které by bylo přijatelné pro všechny strany. Po nedávném jednání se členy petičního výboru usilujícího o zachování současné podoby parku to uvedl primátor František Jura.

Petiční výbor má připomínky  ke změnám spojeným se zvýrazněním místa posledního odpočinku dvou tisíc prostějovských občanů židovského původu.   
O proměnu v pietní místo naopak usilují židovské organizace.

Hosté pozvaní primátorem Jurou k jednání městu také navrhli ustavení pracovní skupiny, kterou by tvořili zástupci města, organizací usilujících o úpravu území dnešní kulturní památky a zástupci petičního výboru. "Cílem práce této komise by bylo předjednat a vypracovat pro vedení města takový návrh územních či jiných změn, který by byl přijat všemi uvedenými subjekty. Jedině takový by se mohl stát trvalým řešením všech dnešních sporů," uvedl zástupce petičního výboru Aleš Michálek. On a jeho kolegové zároveň vedení města oznámili, že hodlají předložit svůj vlastní návrh řešení této lokality.

„Jednání ukázalo, že je před námi ještě kus cesty. Musíme najít takový kompromis, který bude přijatelný pro všechny. To v praxi také znamená, že všichni budou muset ze svých požadavků aspoň trochu ustoupit,“ uvedl primátor Jura. První muž prostějovské radnice zároveň členům petičního výboru slíbil, že s nimi zůstane ve spojení a bude se s nimi dále scházet. „Zatím jsme se sešli nad vizualizací, která naznačuje, jak by prostor v budoucnu mohl vypadat. Určitě se znovu uvidíme, až bude na stole studie naznačující možnost konkrétnějšího řešení,“ dodal primátor.

--------------------------------

Na prostějovské radnici se 14.listopadu 2019 uskutečnilo jednání o rehabilitaci starého židovského hřbitova v dnešní Studentské ulici.
Více v článku na webu města Prostějova, který je dostupný zde.
Součástí článku jsou také nové vizualizace, které jsou samostaně dostupné zde.

Po zveřejnění těchto informací se na petiční výbor začali houfně, ať už osobně nebo eletronicky, obracet občané a to nejen ti, kteří podepsali před asi 3 roky petici, ale i další, kteří se o tuto problematiku zajímají.
Velmi všem děkujeme, že vkládají v petiční výbor nadále důvěru.
Protože však není v našich silách odpovídat na takové množství dotazů jednotlivě, rozhodli jsme se využít webových stránek a informace vám předávat hromadně touto formou.

--------------------------------

Rozhovor ing. Aleše Michálka, člena petičního výboru, který poskytl VečerníkuPV a který vyšel v jeho tištěné podobě 25.11.2019 je na stránce Novinky.

--------------------------------

Dne 5.ledna 2017 v 15:00 proběhlo oficiální předání petice na Magistrátu města Prostějova do rukou primátorky statutárního města Prostějova RNDr. Aleny Raškové.

K datu předání petici podepsalo 3 126 občanů.

Při této příležitosti vzniklo oficiální sdělení (komuniké), které si můžete stáhnout zde.

Kontakt