Některé odkazy k problematice

 

Vzhledem k počtu článků nemůžeme uvést odkaz na všechny a navíc se jich mnoho obsahově překrývá. Takto „zdvojené“ uvádíme pouze jednou a další již ne.

Budeme rádi, pokud nám zašlete náměty na doplnění odkazů.

Necháváme na každém, aby si po přečtení udělal na stávající situaci a její vývoj vlastní názor.

 

Webové stránky Statutárního města Prostějova
http://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/byvaly-zidovsky-hrbitov-v-prostejove.html

 

K shromáždění 18.7.2016
http://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/co-se-deje-na-byvalem-zidovskem-hrbitove-ve-studentske-ulici.html

 

Vyjádření Statutárního města  Prostějova k prohlášení  pozemku se starým židovským hřbitovem kulturní památkou
http://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/mesto-prostejov-podalo-rozklad-k-prohlaseni-pozemku-ve-studentske-ulici-kulturni-pamatkou.html

 

Rozhodnutí Ministerstva kultury o prohlášení  pozemku se starým židovským hřbitovem kulturní památkou
https://www.mkcr.cz/doc/cms_library/3-rozhodnuti-o-prohlaseni-kp-ze-dne-8-7-2016-5087.pdf

 

Zamítnutí rozkladu Statutárního města  Prostějova a potvrzení vyhlášení starého židovského hřbitova kulturní památkou
http://web.dbm.cz/dbmweb/Actions.nsf/0/AE67651F98340F35C125807B0054BFA0/$File/MK%2073858%202016%20OLP%20-star%C3%BD%20%C5%BEidovsk%C3%BD%20h%C5%99bitov%20v%20Prost%C4%9Bjov%C4%9B%20-rozh%20o%20rozkladu.pdf

 

Reakce Statutárního města Prostějova na pozvánku na shromáždění  13.10.2016
http://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/co-je-noveho-ohledne-byvaleho-zidovskeho-hrbitova-ve-studentske-ulici.html

 

Článek z Prostějovských radničních listů z 26.10.2016
https://www.studentskapv.cz/obrazek/2/radnicni-listy-20161026-strana-5/

 

Aktuální vizualizace zaslaná na primátorku statutárního města Prostějova RNDr. Alena Rašková od pana Tomáše Jelínka z nadace Kolel Damesek Eliezer z 7.12.2016
http://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/aktualizovane-informace-k-vizualizaci-hrbitova.html

 

Soubor dvanácti historických náhrobků ze starého židovského hřbitova v Prostějově a jejich fragmentů prohlásilo Ministerstvo kultury ČR v lednu 2017 za kulturní památku. (10.1.2017)
http://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/prostejov-mesto-kulturnich-pamatek.html

 

Stránky "Projekt rehabilitace starého židovského hřbitova v Prostějově" americké nadace, kterou mediálně zastupuje společnost Donath Business & Media
http://prostejov.zidovskyhrbitov.cz

 

Dopis Tomáše Jelínka z Donath Business & Media z 31.8.2015 primátorovi města Prostějova
Věc: Žádost o vyrozumění o stavebních aktivitách na ploše starého židovského hřbitova v Prostějově
http://prostejov.zidovskyhrbitov.cz/2015/08/31/dopis-primatorovi-31-8-2015/

 

Práce PhDr. Marie Dokoupilové  „Zánik druhého židovského hřbitova v Prostějově“
http://prostejov.zidovskyhrbitov.cz/wp-content/uploads/Z%C3%A1nik-druh%C3%A9ho-%C5%BEidovsk%C3%A9ho-h%C5%99bitova-v-Prost%C4%9Bjove.pdf

 

Vizualizace zvěřejněná 7.12.2016 (1. a zatím jedinná nebo jsme alespoň další na stránkách nadace nenašli)
http://prostejov.zidovskyhrbitov.cz/2016/12/07/vizualizace-zamyslene-rehabilitace-hrbitova/

 

Židovské město v Prostějově (Regina Janíková, Gymnázium Olomouc, Hejčín)
Odkaz je přímo na část o hřbitovech
http://www.zmizeli-sousede.cz/pracestudentu/pisemne/prace10.html#4

 

Obnova židovských hřbitovů v ČR
v části - Židovské hřbitovy v médiích - je ve zkratce uvedeno:

V roce 2000, když stavěla Česká pojišťovna ve Vladislavově ulici v Praze na místě bývalého židovského pohřebiště administrativní budovu Židovská obec v Praze se stavbou souhlasila – došlo k převozu ostatků na Nový židovský hřbitov ve Strašnicích.

Přečtěte si celý článek:
http://www.bbc.co.uk/czech/omnibus/jewish_cemet.shtml

 

K shromáždění 18.7.2016 (pvnovinky.cz)
http://pvnovinky.cz/studentska-ulice/33494-obrazem-byvaly-zidovsky-hrbitov-navstivila-delegace-pocinala-si-jako-na-svem

 

Článek z 23. květen 2016 (vecernikpv.cz)
http://www.vecernikpv.cz/co-se-stalo/zpravodajstvi/14459-tema-zidovskeho-hrbitova-vzbuzuje-emoce

 

Článek z 24. července 2016 (vecernikpv.cz)
http://www.vecernikpv.cz/co-se-stalo/zpravodajstvi/15263-zide-pozaduji-oplotit-park-ve-studentske-ulici

 

Jak vypadá nový hřbitov? Článek z 7. srpna 2016 (vecernikpv.cz)
http://www.vecernikpv.cz/co-se-stalo/zpravodajstvi/15420-na-zidovsky-hrbitov-se-nedostanete

 

Židovský architekt městu svůj návrh ještě NEPŘEDLOŽIL - a další informace prvního náměstka primátorky statutárního města Prostějova Zdeňka Fišera. Článek z 9.12.2016
http://www.vecernikpv.cz/co-se-stalo/zpravodajstvi/17529-zidovsky-architekt-mestu-svuj-navrh-jeste-nepredlozil

 

Předání petice primátorce města RNDr. Aleně Raškové. Článek z 8.1.2017
http://www.vecernikpv.cz/co-se-stalo/zpravodajstvi/17946-petici-proti-zidovskemu-hrbitovu-podepsalo-3-126-lidi

 

Souhrn článků na téma: Rabíni v Prostějově (prostejovsky.denik.cz)
http://prostejovsky.denik.cz/tema/rabini-v-prostejove.html

 

Článek z 12.1.2017 (prostejovsky.denik.cz)
http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/kauza-hrbitov-tisice-lidi-bojuji-proti-zmenam-pred-realkou-20170111.html

 

Článek z 20.1.2017 (prostejovsky.denik.cz)
http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/kauza-zidovsky-hrbitov-na-radni-apeluje-prezident-i-arcibiskup-20170120.html

 

Rozhovor s Tomášem Jelínkem z americké nadace z 5.8.2016 (hanackyvecernik.cz)
http://www.hanackyvecernik.cz/rozhovory/chceme-prostejovu-vratit-dulezitou-pamatku-rika-tomas-jelinek-z-zidovske-nadace
kde mj. vyjmenovává principy nadace k obnovení hřbitova:
1. Vymezit plochu bývalého hřbitova 90cm vysokým živým plotem, přesunout parkoviště a příjezdovou cestu ke škole nově z Tylovy a ne ze Studentské ulice.
2. Navrácení nalezených náhrobků do areálu hřbitova.
3. Přeložení chodníků či jejich vedení lehce nad terénem hřbitova.

 

Z pořadu reportéři ČT 5.9.2016
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/216452801240028/video/491098

 

Reportáž ČT z 19.1.2017
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/2018927-nahrobky-zidovskeho-hrbitova-v-prostejove-jsou-kulturni-pamatkou-mistni-jeho-obnovu

 

Český rozhlas k vyhlášení petice 13.10.2016
http://www.rozhlas.cz/zpravy/domaci/_zprava/v-prostejove-protestovali-proti-obnove-zidovskeho-hrbitova-poplasna-zprava-rika-mesto--1659559

 

Prostějovská radnice podpoří petici proti obnově zničeného židovského hřbitova. Článek z 12.1.2017 (rozhlas.cz)
http://www.rozhlas.cz/olomouc/zpravy/_zprava/prostejovska-radnice-podpori-petici-proti-obnove-zniceneho-zidovskeho-hrbitova--1687818

 

Rozhovor s ing. Alešem Michálkem, členem petičního výboru. Článek z 20. listopadu 2016 (vecernikpv.cz)
http://www.vecernikpv.cz/rozhovory/17232-nechceme-mit-pred-skolou-nic-co-bude-vypadat-jako-hrbitov-2

 

Informace o židovském hřbitově v Praze na Žižkově, z kterého zůstala zachována asi čtvrtina a po rekonstrukci v roce 2001 byla znovu zpřístupněna.
Co se stalo se zbytkem? Přečtěte si následující odkazy.  (wikipedia.org)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mahlerovy_sady
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDidovsk%C3%BD_h%C5%99bitov_v_Praze-%C5%BDi%C5%BEkov%C4%9B

Beseda 16.2.2017 - NOVÉ

Nesestříhané video organizátorů besedy. Případně jej můžete shlédnout na youtube.com. Odkaz zde.

Média k besedě:

Český rozhlas z 17.2.2017
http://www.rozhlas.cz/olomouc/zpravy/_zprava/1699630


Článek z 17.2.2017 (prostejovsky.denik.cz)
http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/potlesk-i-vysmech-lide-diskutovali-o-zidovskem-hrbitove-u-realky-20170217.html


Článek z 19.2.2017 (vecernikpv.cz)
http://www.vecernikpv.cz/co-se-stalo/zpravodajstvi/18650-mrtvi-prece-nemohou-mit-prednost-pred-zivymi-roztleskala-publikum-primatorka-alena-raskova


19.2.2017 - v pořadu ČT 168 hodin byla i část "Prostějovské duše"
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10117034229-168-hodin/217452801100219/video/524853


Článek z 20.2.2017 (město Prostějov)
https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/probehla-beseda-o-rehabilitaci-stareho-zidovskeho-hrbitova.html

Kontakt